Prosjekt

Prosjekt

Med prosjektforsikring hos oss har du en god årsforsikring som dekker bygge-, anleggs-, og montasjearbeid enten du er hovedentreprenør eller underentreprenør.

Forsikringen omfatter bygge-, anleggs-, og montasjearbeid

Prosjektforsikringen har en god standard dekning som dekker plutselige og uforutsette skader. Skade som følge av byggearbeid, anleggsarbeid og montasjearbeid er inkludert. Det er også naturskade. Forsikringen omfatter også materialer og varer på forsikringsstedet som skal inngå i det ferdige bygget/anlegget. 

I tillegg omfatter forsikringen

  • Riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester inntil kr 1 million (sum kan utvides dersom ønskelig)
  • Rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger, m.m med inntil kr 100.000 (sum kan utvides dersom ønskelig)
  • Prisstigning
  • Påbud med inntil kr 500.000 (sum kan utvides dersom ønskelig)
  • Ekstrautgift med inntil kr 200.000 (sum kan utvides dersom ønskelig)
  • Ansattes tøy med inntil kr 5.000 per ansatt