Ansvar

Ansvar

Ansvarsforsikringen kan utvides med en rekke tilleggsdekninger dersom ønskelig.

 Ansvarsforsikringen består av:

  • Bedriftsansvar som dekker erstatningsansvar for ting- og personskade voldt ved utøvelse av bedriftens næringsvirksomhet.
  • Produktansvar som dekker produktsansvar for ting- og personskade voldt i forsikringstakers næringsvirksomhet.


Kontoransvar
Noen kunder leier lokaler og har ansvarsforsikring for sin næringsvirksomhet plassert via en forening. For disse kan vi tilby en kontoransvarsforsikring istf. bedrifts- og produktansvar. Kontoransvar dekker ansvaret for ting- og personskader som leietaker av bygning.

Ansvarsforsikringen kan utvides med følgende tilleggsdekninger:

Ansvar iht Norsk Standard – 150 G.
Ansvarsdeking iht. norske entreprenørstandarder.

Graving.
Dekker erstatningsansvar for peron- eller tingskade ved gravarbeider.

Sprengning.
Dekker erstatningsansvar forårsaket ved sprengning – 5 meters klausul gjelder. Dersom sprengning nærmere ting/eiendom enn 5 meter ønskes forsikret, må det tegnes en enkeltprosjektforsikring. Forhandleransvar for uregistrert motorvogn. Dekker erstatningsansvar for skade voldt av ikke ansvarsforsikret motorvogn.

Tap av nøkler.
Dekker utgifter til endring eller utskiftning av låser i bygning etter tap av nøkler inntil kr 500.000.

Bedriftsansvar Europa.
Dekker bedriftsansvar for person- eller tingskade i fobindelse med arbeidsoppdrag i Europa.

Bedriftsansvar Hele verden ex USA/Canada
Dekker bedriftsansvar for person- eller tingskade i fobindelse med arbeidsoppdrag i hele verden ex USA/Canada.

Produktansvar Europa.
Dekker produktansvar for person- eller tingskade forårsaket av produkt sikrede har eksportert til land i Europa.

Produktansvar Hele verden ex USA/Canada
Dekker produktansvar for person- eller tingskade forårsaket av produkt sikrede har eksportert til land i hele verden ex USA/Canada.

Ansvar ved offshoreoppdrag
Dekker sikredes offshoreansvar iht norske standard offshorekontrakter for person- eller tingskade påført tredjemann i forbindelse med sikredes oppdrag på norsk kontinentalsokkel.

Underslag
Dekker tap påført sikrede eller tredjemann ved underslag o.l. begått av sikredes ansatte.