Ting

Ting

Tingforsikring (maskin/inventar/løsøre/varer) kan utvides med en rekke tilleggsdekninger dersom ønskelig.

Tingdekning som omfatter Maskiner/inventar/løsøre/varer på fast forsikringssted og dekker:

  • Brann-, vann-, tyveri, hærverk og naturskade
  • Ran på forsikringsstedet og under transport inntil kr 100.000 (kan utvides til 1 million dersom ønskelig)
  • Rekonstruksjon av data inntil kr 100.000 (kan utvides dersom ønskelig)
  • Glass og skiltskade inntil kr 20.000 (kan utvides dersom ønskelig)

Ambulerende verktøy
Dekker verktøy oppbevart i biler eller på oppdragssted.

Avbruddstap
Dekker avbruddstap etter erstatningsmessig skade i 12 mnd med inntil forsikringssum. Kan utvides til å omfatte: - Avbruddstap inntil 24 mnd. - Lønn til ansatte ved avbrudd.

Utelager
Dekker Utendørs lagring av kjøretøy, båter m.m.

Varer/Inventar i bygning hvor som helst
Dekker maskin/inventar/løsøre/varer på annen adresse enn fast forsikringssted.

Varetopp
Omfatter forhøyet forsikringssum i periode med forhøyet varelager.

Varer i frys- og kjølerom
Dekker skade ved feil på frys- kjølesystem.

Bygningsmessig tilleggsinnredning
Forhøyet forsikringssum for skade på egen innredning i leide lokaler.

Rekonstruksjon av data
Forhøyet forsikringssum for rekonstruksjon av data.

Glass
Dekker bruddskade på glassruter. Varetopp Forhøyet forsikringssum i periodeer med forhøyet varelager.

Innhold i verdiskap
Dekker penger, kontantkort og verdipapirer fra FG-godkjent verdioppbevaringsenhet.

Tank
Du kan tegne forsikring for tank med innhold eller uten innhold.

Post i butikk
Dekning tilpasset butikker som har post i butikk.