Aksjehandel

Aksjehandel

Våre tjenester er tilpasset de som ønsker selvbetjente netthandelløsninger og investor som ønsker å ha kontakt med megler.

Med aksjehandel hos oss kan du selv, på vegne av bedriften, enkelt kjøpe og selge aksjer. Tilgangen gir også kursinformasjon, morgen- og ukerapporter, analyser og oversikt over egen portefølje. For å få vår nettbaserte handelsløsning tilgjengelig for deg og din bedrift, må du først registrere deg som ny bruker via din rådgiver i banken.

Plassering i enkeltaksjer er en relativt risikofylt investering. Det krever god kjennskap til markedet og ulike bransjer, og skal man investere i enkeltaksjer bør man være forberedt på å kunne oppleve perioder med store svingninger. Informasjon er viktig i alle sammenhenger, og den som sparer i aksjer bør bl.a. holde seg informert om:

  • Selskapene man har aksjer i 
  • Aksjenes kursutvikling 
  • Aksjemarkedet generelt 
  • Konjunkturer, renter og annet som påvirker kursene

Jo større innsikt, jo bedre er forutsetningene for å lykkes. Å kjøpe aksjer helt på lykke og fromme anbefales ikke. Likevel er det slik at uansett hvor mye informasjon man samler inn, så er det alltid en selv som må vurdere den og til syvende og sist fatte beslutninger en selv kan begrunne.

Det finnes mange kilder der man kan hente slik informasjon. Det er en god regel å følge med i det alminnelige nyhetsbildet.

Gode huskeregler for aksjehandel:

  • Tenk langsiktig 
  • Fordel risikoen
  • Bygg opp en portefølje over tid 
  • Hold deg informert via media

Tilknyttet Agent

Fana Sparebank er tilknyttet agent til Norne Securities og kan gjennom dette agentforholdet tilby mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter, samt utførelse av ordre på vegne av kunde.Her finner du mer informasjon om Norne Securities.

Verdipapirer
OMSETNING AV VERDIPAPIRER
Ordinær aksjehandel, kurtasje 0,50% minimum500,-
Aksjehandel via Internett, kurtasje 0,05% minimum95,-
KONTOHOLD, INFORMASJON OG ENDRINGER
Etablering av konto0,-
Endring av faste opplysninger0,-
Kontoutskrift0,-
Årsoppgave, beholdning pr.31.12.0,-
Historiske årsoppgaver300,-
Etablering og bruk av Fonds- og Investortjenester VPS0,-
Frigivelse ved salg gjennom Fana Sparebanks samarbeidende meglere/verdipapirforetak0,-
Frigivelse ved salg gjennom annen megler/verdipapirforetak, pr. transaksjon100,-
Overførsel/tilbakeførsel til/fra annen VPS-konto, pr.verdipapir100,-
Innløsning av obligasjonsbeholdning (put)100,-
Etablering, endring og sletting av rettigheter (pant, mv.) pr.transaksjon/registrering250,-
Etablering av handelsfullmakt til Fana Sparebank sine samarbeidende meglere/verdipapirforetak0,-
Etablering av handelsfullmakt til andre meglere/verdipapirforetak250,-
Faktureringsgebyr ved manglende belastningskonto50,-
ÅRSGEBYR - BEHOLDNINGER (UTDRAG)
Mellom kr.1 - 100.000,-0,-
Mellom kr.100.000,- og 1 mill.200,-
Over kr.1 mill (pr.påbegynt mill.)200,-
Degressiv skalering med høyere beholdning (utover 10-100 MNOK)Nei
FONDS- OG INVESTORTJENESTER PÅ INTERNETT
Etableringsavgift0,-
Investormeldinger fra VPS via e-post0,-